Anonymous

 

EKT

Συχνές Ερωτήσεις

Οι σχετικές προδιαγραφές αποτελούν πρόταση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την καλύτερη προβολή του υλικού τους και όχι κριτήριο αποκλεισμού για μελλοντική συνεργασία με το ΕΚΤ.
Για την ορθή διαχείριση άλλων τύπων υλικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο saas@ekt.gr.

Τα ψηφιακά τεκμήρια είναι οργανωμένα σε θεματικά πεδία, βάσει κριτηρίων ή κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τις επιθυμίες του φορέα.
Η αναζήτηση στο περιεχόμενο γίνεται μέσω της απλής ή της σύνθετης αναζήτησης. Η σύνθετη αναζήτηση γίνεται με ποικίλα κριτήρια, τα οποία μπορεί να καθορίσει ο φορέας κατά το σχεδιασμό του Αποθετηρίου.
Η πλοήγηση στο περιεχόμενο γίνεται μέσω των πεδίων και των διόδων πλοήγησης, τα οποία παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα του αποθετηρίου. Από το μενού της πλοήγησης, ο επισκέπτης επιλέγει να πλοηγηθεί στα πεδία με βάση διάφορα κριτήρια, όπως Τίτλος, Συγγραφέας, Τύπος, Θέμα, κοκ.
Ορισμένα από τα κριτήρια αυτά οπτικοποιούνται και εμφανίζονται στον χρήστη με έναν πιο διαδραστικό τρόπο, αποτελώντας τις λεγόμενες διόδους πλοήγησης. Πρόκειται για πεδία πλοήγησης, όπως τα παραπάνω, τα οποία, όμως, παρουσιάζονται με ιδιαίτερο τρόπο, σαφώς διαφοροποιημένο και με ξεχωριστή έμφαση, στο κύριο σώμα της αρχικής σελίδας του αποθετηρίου. Αποτελούν κεντρικές διόδους πρόσβασης στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου και στοχεύουν στην προβολή των σημαντικών στοιχείων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.  Για παράδειγμα, γεωχωρικά δεδομένα μπορεί να εμφανιστούν πάνω σε χάρτη, χρονολογικά δεδομένα μπορεί να παρουσιαστούν με ένα χρονολόγιο και θεματικές κατηγορίες παρουσιάζονται αποτελεσματικά με tag clouds (οπτικοποιημένο νέφος ετικετών που αντιπροσωπεύουν πυκνότητα περιεχομένου).

Το περιεχόμενο, δηλαδή τα ψηφιακά αρχεία και τα μεταδεδομένα τους, αποτίθενται στο αποθετήριο ένα-ένα ή μαζικά, εφόσον βρίσκονται σε οργανωμένη μορφή αντίστοιχη με το σχήμα του αποθετηρίου.
Εφόσον ένας φορέας διαθέτει ήδη ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο, είναι δυνατή η μαζική μετάπτωση του περιεχομένου στο αποθετήριο, με την προϋπόθεση ότι θα κάνει  την αντιστοίχιση των δεδομένων του με το σχήμα του αποθετηρίου. Το ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ελέγχους ποιότητας των μεταδεδομένων και ίσως χρειαστεί μια βελτιστοποίηση των μεταδεδομένων από το φορέα, δηλαδή, μια διαδικασία καθαρισμού και εμπλουτισμού τους, ώστε να είναι ποιοτικώς διαχειρίσιμα και αξιοποιήσιμα από την υπηρεσία Αποθετηρίων Saas του ΕΚΤ.
Ακολουθεί η μετάπτωση περιεχομένου στο αποθετήριο. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αποθετηρίου, ο φορέας μπορεί να αποθέσει περιεχόμενο που ψηφιοποιεί και να το τεκμηριώνει διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας τις σχετικές φόρμες και οδηγίες τεκμηρίωσης.

 

Το ΕΚΤ κατά περίπτωση ενδέχεται να προβεί σε OCR επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο saas@ekt.gr.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση saas@ekt.gr με επικεφαλίδα ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Στη συνέχεια, θα σας σταλεί ένα ερωτηματολόγιο για να συμπληρώσετε. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε καλύτερα τις ανάγκες του φορέα σας όσον αφορά την τεκμηρίωση και διάθεση του ψηφιακού σας περιεχομένου. Αφού υποβάλετε το πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, στέλεχος του Γραφείου Υποστήριξης Υπηρεσιών SaaS θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα επόμενα βήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ μπορείτε να λάβετε, στέλνοντας email στη διεύθυνση saas@ekt.gr με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SAAS» και τα ερωτήματα σας.

Οι υπηρεσίες SaaS που αναπτύσσει το ΕΚΤ, αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου. Στην κατεύθυνση αυτή, οι υπηρεσίες αυτές και, συγκεκριμένα η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS, συνεισφέρει πολλαπλά παρέχοντας μία σειρά από οφέλη, τόσο για την εξέλιξη των φορέων που θα τη λάβουν ως υπηρεσία, όσο και για τους τελικούς χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στρατηγικά οφέλη

 • διασφάλιση της διαθεσιμότητας ψηφιακού περιεχομένου υψηλής αξίας και μακροχρόνια διαφύλαξή του, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις
 • ανάδειξη, διάθεση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου κάθε φορέα με καινοτόμους τρόπους και σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές
 • βελτιστοποίηση της ευρεσιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου του φορέα από μηχανές αναζήτησης
 • εξασφάλιση της δυνατότητας επανάχρησης μεταδεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου του φορέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε ποικίλους τομείς ενδιαφέροντος
 • συμβατότητα με τις υιοθετούμενες εθνικές στρατηγικές για τη διάθεση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων
 • συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές στην επιστημονική, τεκμηρίωση, προτυποποίηση, διαφύλαξη και ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου
 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων έγκριτου περιεχομένου για τη διαφύλαξη, διαλειτουργικότητα, ανάδειξη και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου τους
 • δυνατότητα μελέτης της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από το κοινό του φορέα 

Διαχειριστικά οφέλη

 • μείωση κόστους σε ανθρωποχρόνο, υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περιεχομένου κάθε φορέα, μέσω σύγχρονων υπηρεσιών
 • εύχρηστη οργάνωση και διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων του φορέα
 • εκπαίδευση και διαρκής υποστήριξη για την αξιοποίηση της υπηρεσίας, η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της
 • υποστήριξη στη διαχείριση και εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων

Με λίγα λόγια, ένα αποθετήριο SaaS σας προσφέρει:

 • Ανάδειξη του περιεχομένου σας & προβολή του φορέα σας: Διαλειτουργικότητα με πλατφόρμες κεντρικής αποθήκευσης, όπως η Europeana
 • Αυξημένη προσβασιμότητα & ευρεσιμότητα του ψηφιακού σας περιεχομένου: Με τους μόνιμους προσδιοριστές, οι πόροι σας είναι εύκολο να αναζητηθούν και να ανακτηθούν από μηχανές αναζήτησης, όπως η Google
 • Οικονομία κλίμακας: Χωρίς ανάγκη για εγκατάσταση λογισμικού και συντήρηση συστημάτων, το λειτουργικό κόστος εργασιών διαχείρισης, τεκμηρίωσης και διάθεσης των πόρων σας μειώνεται σημαντικά
 • Συμβατότητα με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για ανοικτά δημόσια δεδομένα: Το ψηφιακό σας περιεχόμενο (δεδομένα & μεταδεδομένα) μπορεί να διανέμεται ανοικτά και να επαναχρησιμοποιείται σε ποικίλους τομείς, όπως η έρευνα κι εκπαίδευση, ο τουρισμός, οι δημιουργικές βιομηχανίες
 • Διαφύλαξη του πολύτιμου ψηφιακού περιεχομένου σας σε βάθος χρόνου.

 

Οι άδειες με τις οποίες είναι δυνατή η διάθεση του περιεχομένου των αποθετηρίων SaaS καλύπτουν ορθή χρήση περιεχομένου, μέσα από τις διατάξεις αναφοράς και ηθικών δικαιωμάτων.
Είναι πιθανόν να προστεθεί στο πλαίσιο συνεργασίας μια γενική αναφορά στις υποχρεώσεις αναφοράς και ηθικών δικαιωμάτων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη συνεργασία.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), ο φορέας σας λαμβάνει χωρίς καμία χρέωση τις υπηρεσίες διαφύλαξης του ψηφιακού του περιεχομένου και την υπηρεσία αποθετηρίων SaaS, καθώς και τις συνοδευτικές υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών.
Αυτές οι υπηρεσίες θα εξακολουθήσουν να σας παρέχονται χωρίς χρέωση επί 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της Πράξης. Επισημαίνεται ότι το ΕΚΤ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δεν μετακυλύει το κόστος παροχής των υπηρεσιών του στους αποδέκτες, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος είναι πάντοτε το ελάχιστο δυνατό σε σχέση με το αντίστοιχο της αγοράς.

 

Αν ο φορέας σας δεν διαθέτει ψηφιοποιημένο περιεχόμενο αυτή τη στιγμή, αλλά αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ψηφιοποιήσει μοναδικό περιεχόμενο, το οποίο επιθυμείτε να διατίθεται ανοικτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο saas@ekt.gr με επικεφαλίδα ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μας.